Резерват „Парангалица“ – забраненото място

Резерват „Парангалица“ е включен в листата на биосферните резервати по програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО. Той е един от четирите резервата в Национален парк „Рила“ с обща площ 1487,29 хектара, намиращ се в югозападния дял на планината. Името му е с гръцки произход и означава забранено, защитено, запазено място.

Растителен свят

 Резерватът е създаден с цел запазване на вековните смърчови и смърчо-белмурови гори, които се намират на височина от 1750 до 2000 надморска височина. Признато е, че това е едно от най-благоприятните места за отглеждане на смърч в Европа. По-ниските части на резервата са заети от смесени гори – бук, ела и смърч. Над 2000 метра е клековият пояс, а след това резерватът е зает от пасища. В резервата са установени около 300 вида висши растения, като 75 от тях са включени в Червената книга на България. Установени са 12 вида каменоломки. В „Парангалица“ се намират най-големите популации на Рилска иглика, която цъфти в розово-цикламено и е неповторимо красива. Сред другите редки растителни видове са Златистата кандилка, Планинският божур, Българското омайниче и други, които са защитени от Закона или включени в Червената книга на България.

Горите на „Парангалица“ разкриват уникално красиви гледки и невероятна природа. Правите стройни стволове на смърча са увенчани на върха с пирамидални корони. Височината на дърветата е 30-40 м, но някои се извисяват до 60 м.

В биосферен резерват “Парангалица” се намира и най-високото дърво в България – известният като Парангала 350-годишен смърч с височина 62 м.

Животни

Животинското разнообразие е голямо. Срещат се кафява мечка, благороден елен, сърна, вълк и други по-дребни животински видове. Разнообразието от птици е голямо, а речната пъстърва е най-често срещана в резервата.

През територията на „Парангалица“ преминава туристическият маршрут хижа „Македония“ – връх Капатник – м. Предела, който е част от Международен маршрут Е4.

Маршрутът е с дължина от около 26 км и за да го изминете ще са ви необходими около 8 – 9 часа. Трябва да съобразите, че подобен преход не е подходящ за начинаещи планинари, тъй като има голяма денивелация.

Необходимо е да знаете, че брането и изкореняването на каквато и да е растителност в резервата е забранено. Подобни деяния разрушават баланса на екосистемата, която е изграждана дълго и упорито. Наслаждавайте се на чистия планински въздух, спокойствието и тишината отговорно и с любов към природата!

Add Your Comment