„Царев Връх“ Мегалитното Тракийско Светилище

По билото на Рила планина е разположено мегалитното тракийско светилище под Царев връх. Мястото обхваща мащабна сакрална територия на 2000м. нарморска височина между Марков връх и западното поднижие на Царев връх. Общата дължина е около 5км. и е „маркирана“ с множество мегалитни валуни. Вторично обработени вкопавания под формата на малки басейни, изтичащи от тях улеи.

Светилището е локализирано и регистрирано между 2001г и 2006г. по време на теренни проучвания ръководени от проф. Васил Марков от ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград. Според неговата интерпретация тази голяма територия е играела роля на важен култов център за древнотракийските племена населявали региона. Предполага се, че през Античността са извършвани религиозни ритуали по периодичното обновяване на царската власт и предаване на законите за управление именно на това място. Марков изказва хипотезета, че мегалитният култов комплекс под Царев връх е големият езически предшественик на Рилския манастир, отстоящ на няколко километра в източна посока.

Митове и легенди за Царев връх

 Мегалитното тракийско светилище Царев връх е и мястото, където според „Житието на Патриарх Евтимий“ и народните легенди, българският цар Петър I е разговарял и съветвал със свети Иван Рилски. Името на върха произхожда от легендата според, която синът на цар Симеон Велики – цар Петър I стоял и чакал отговор на молбите му да се срещне със Св. Иван Рилски.

Другите забележителни издълбавания на територията на светилището са „стъпките на Крали Марко“. Големите стъпки често са издълбани в мегалитните късове така, сякаш кракът на героя леко се е приплъзнал назад и тогава окончателно е потънал в скалата.  Учените забелязват, че съществува последователност в изсичанията, където се наблюдават комплекси от по няколко символа – „стъпки”, „конски стъпки“ и кръгли вкопавания, често съпроводени от изсечени улеи за изтичане на течности от тях.

Светилищната територия започва с древен поклоннически път в боровите гори, находящи се по склоновете срещу хижа Бодрост. Денивелацията на терена е 1100м, а маршрутът е труден. Изминава се за около три часа, като изкачването е постепенно.

Add Your Comment