сайта е в пробен период                                   tel: +359 889 500 421;

Резерват „Парангалица“ – забраненото място

Резерват „Парангалица“ е включен в листата на биосферните резервати по програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО. Той е един от четирите резервата в Национален парк „Рила“ с обща площ 1487,29 хектара, намиращ се в югозападния дял на планината. Името му е с гръцки произход и означава забранено, защитено, запазено място. Растителен свят  Резерватът е създаден с цел запазване на вековните…

Read more