сайта е в пробен период                                   tel: +359 889 500 421;

Live Stream Kartala

Качеството на картината зависи от вашия интернет !

Начална станция

powered by rtsp.me

Горна станция ЛИФТ и Влек

powered by rtsp.me

Камера ЛИФТ

powered by rtsp.me